ربات سامانه ABC

این ربات قسمت دوم برنامه داده آمایی است که به کمک اطلاعات داده آمایی شده در دفاتر پیشخوان بصورت خودکار اطلاعات را به سامانه تزریق میکند

این ربات از تمام قوانین سامانه پیروی کرده و طبق دستورالعمل های تعیین شده بصورت مرحله به مرحله ثبت را انجام میدهد

به دو روش خودکار و نیمه خودکار فعالیت میکند

قابلیت دریافت اطلاعات از شبکه

نمایش آمار ثبت شده و نشده ها

امکان برطرف کردن مشکلات پیش آمده در حین عملیات

قابلیت نصب در یک سیستم و استفاده در چندین سیستم بصورت همزمان

سرعت و دقت بالا در طراحی این پروژه مد نظر بوده است